Měsíční Archiv: Červenec 2022

Měsíční Archiv: Červenec 2022

Covid 19

A K T U Á L N Ě  C O V I D 19 od 25. 7. 2022 Vzhledem k rostoucímu počtu Covid 19 pozitivních pacientů budou od 25. 7. 22 povinné respirátory u všech klientů nad 2 roky věku při jakékoliv návštěvě…