A K T U Á L N Ě  C O V I D 19

od 25. 7. 2022

Vzhledem k rostoucímu počtu Covid 19 pozitivních pacientů budou od 25. 7. 22 povinné respirátory u všech klientů nad 2 roky věku při jakékoliv návštěvě našeho zařízení.

Děkuji za pochopení

MUDr. Lucie Honková