Covid 19

A K T U Á L N Ě  C O V I D 19 od 25. 7. 2022 Vzhledem k rostoucímu počtu Covid 19 pozitivních pacientů budou od 25. 7. 22 povinné respirátory u všech klientů nad 2 roky věku při jakékoliv návštěvě…

Očkování Covid 19 – děti

Vážení klienti, očkování dětí proti Covid 19 v naší ordinaci neprobíhá z důvodu přetížení ordinace. Kapacitně nejsme schopni očkování provádět. Obracejte se, prosím, na očkovací centra. Děkuji za pochopení MUDr. L. Honková