Dovolená lékaře

D O V O L E N Á   L É K A Ř 20. 11 – 1.12. 23 Po celou dobu dovolené budou v ordinaci sestřičky denně 7,30 – 13,00. Veškeré akutní potíže konzultujte nejprve s nimi. Zástup je zajištěn v ordinačních hodinách jednotlivých ordinací.…

Preventivní opatření v ordinaci

Vzhledem k šíření respiračních nákaz je povinností všech nemocných nad 2 roky věku, včetně doprovodu, používat při návštěvě zdravotnického zařízení respirátor nebo roušku. Chráníte tím sebe i nás. My respirátory nosíme také. Děkuji za pochopení MUDr. Lucie Honková

Očkování Covid 19 – děti

Vážení klienti, očkování dětí proti Covid 19 v naší ordinaci neprobíhá z důvodu přetížení ordinace. Kapacitně nejsme schopni očkování provádět. Obracejte se, prosím, na očkovací centra. Děkuji za pochopení MUDr. L. Honková