Důležité oznámení

Důležité oznámení

Covid 19

A K T U Á L N Ě  C O V I D 19 od 25. 7. 2022 Vzhledem k rostoucímu počtu Covid 19 pozitivních pacientů budou od 25. 7. 22 povinné respirátory u všech klientů nad 2 roky věku při jakékoliv návštěvě…

Očkování Covid 19 – děti

Vážení klienti, očkování dětí proti Covid 19 v naší ordinaci neprobíhá z důvodu přetížení ordinace. Kapacitně nejsme schopni očkování provádět. Obracejte se, prosím, na očkovací centra. Děkuji za pochopení MUDr. L. Honková

Pravidla v ordinaci

Prosíme všechny pacienty o ohleduplnost a dodržování hygienických pravidel: 1. zdraví pacienti mohou do zdravé čekárny i v přítomnosti dalších osob, pokud jsou vyzváni 2. nemocní pacienti mohou do nemocné čekárny po vyzvání - vhodný je respirátor…

Opatření od 5. 5.

Vážení klienti, od 5. 5. 22 je zrušeno nošení ochrany dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních. Přesto prosím všechny nemocné pacienty nad 2 roky věku o ochranu nosu a úst během návštěvy v naší ambulanci. Chráníte sebe i nás. My…